Archive by month October

Earned media, the new currency?

Earned media, the new currency?

On September the 23rd, the cube held an event to highlight the role of Earned Media as part of a marketing and communication strategy. The question asked was a bold one: Should Earned Media now be deemed the reference indicator? The answer isn’t clear-cut. In fact, Earned Media is probably in the process of earning respectability and [...]

Merken die ons de ruimte willen geven

Merken die ons de ruimte willen geven

Dit lijkt wel dé trend van het ogenblik. Om ons te overbluffen, beloven sommige merken ons weliswaar niet de maan en de sterren, maar toch de ruimte. Een tablet of smartphone weggeven maakt blijkbaar geen indruk meer op de consument. Dus wordt er maar meteen een suborbitale ruimtevlucht bijgehaald … die misschien niet eens zal [...]

Zelfmoordcampagne

Zelfmoordcampagne

Speciaal voor de Werelddag Suïcidepreventie van 10 september ontwikkelden het Vlaams Centrum voor Zelfmoordpreventie en Ogilvy een street marketing-campagne. Ondanks het beperkte budget is de campagne bijzonder indringend en sociaal interessant. In het buitenland krijgt ze ruim aandacht, maar bij ons nauwelijks. Zou zelfmoord een taboe zijn voor de Belgische media? Toegegeven, we zijn een [...]

De Geschiedenis van de marketing

De Geschiedenis van de marketing

Sinds de eerste affiches midden 19e eeuw in het straatbeeld verschenen, is er een en ander gebeurd. Ook de marketing is sterk geëvolueerd. Nieuwe media, nieuwe dragers, nieuwe manieren om te communiceren … Alles verandert, alles gaat steeds sneller. Er is nu een infographic met een leuke samenvatting van de Geschiedenis (met een grote “G”) [...]

Campagne suicidaire

Campagne suicidaire

Pour la journée mondiale de prévention du suicide, le 10 septembre dernier, le Centre flamand de prévention du suicide et Ogilvy ont mis sur pied une campagne de street marketing certes à petit budget mais particulièrement poignante et socialement intéressante. Une campagne saluée en dehors de nos frontières mais très peu chez nous. Le suicide, [...]

Les marques veulent vous offrir la lune

Les marques veulent vous offrir la lune

C’est la grande tendance du moment. Pour nous en mettre plein la vue, certaines marques veulent nous envoyer non pas sur la lune mais, malgré tout, dans l’espace. Offrir une tablette ou un smartphone ne suffit plus, aujourd’hui, pour épater le consommateur. Alors on lui propose un voyage suborbital… qui n’aura peut-être pas lieu ! Les [...]

La grande Histoire du marketing

La grande Histoire du marketing

Il s’en est passé des choses depuis que les premières affiches sont apparues au milieu du 19e siècle. C’est sûr, le marketing a bien changé. Nouveaux médias, nouveaux supports, nouvelles façons de communiquer… Tout n’a cessé d’évoluer, de s’accélérer. Une infographie résume l’Histoire (avec un grand « H ») du marketing de l’invention de l’imprimerie à l’émergence [...]